1. Home
  2. /
  3. Security
  4. /
  5. 28 ianuarie 2023 – Ziua Europeană a Protecției Datelor

Software Big Sale - Up to 62% OFF

28 ianuarie 2023 – Ziua Europeană a Protecției Datelor

Data de 28 ianuarie 2023 marchează celebrarea Zilei Europene a Protecției Datelor de către toate statele membre ale Consiliului Europei, când se împlinesc 42 de ani de la adoptarea Convenției 108 pentru protecția persoanelor referitoare la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, de către Consiliul Europei, primul instrument juridic în domeniu.

Sărbătorirea anuală a acestei zile se subsumează obiectivului ridicării nivelului de conștientizare a publicului larg cu privire la regulile de utilizare a datelor cu caracter personal, sub egida evidențierii importanței dreptului la viață privată și la protecția datelor personale.

Pentru cei interesați, informații sintetice privind activitatea Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sunt prezentate, ca în fiecare an, în broșura dedicată Zilei Europene a Protecției Datelor, disponibilă, alături de pliantul aferent, la această adresă.

Bitdefender - Tough on threats, light on your system.

NOTĂ: Acest blog nu conţine advertoriale, dar în unele articole sunt inserate linkuri de afiliere. Susțineți acest blog cumpărând software prin aceste linkuri. Mulțumesc!
NOTE: This blog does not contain advertisements, but affiliate links are inserted in some articles. Support this blog by purchasing software through these links. Thank you!
Share

Citește și...